Skip to main content

 

El Rejoveniment Facial serà un dels objectius per aquest 2022. Introduirem un nou tractament de primera línia. Es tracta d’una plataforma làser amb diferents modalitats de tractament que ens permetrà millorar defectes cutanis que fins ara eren inabastables amb les tècniques habituals de cirurgia i medicina estètica. A continuació detallem els principals tractaments que podrem realitzar amb el nou tractament làser.

1 Rejoveniment Facial IPL

Un dels tractaments més utilitzats pel rejoveniment facial són les plataformes tipus IPL (llum polsada intensa). Actualment també s’anomenen amb altra terminologia segons cases comercials i equips com ara DYE, AFT, etc. Aquestes fonts de llum aplicades a la pell facial realitzen un rejoveniment cutani no ablatiu per millorar molts aspectes de la pell fotoenvellida.

Ens serveix per eliminar les taques, telangièctasies, cuperosis, porus, millorar la textura i la brillantor de la pell. És un tractament molt versàtil i aplicable a la majoria de les persones.

A més, a més, actualment també es pot utilitzar per casos d’acne actiu, reduint la inflamació i millorant considerablement l’aspecte de les lesions.

Què diferencia l’IPL del làser convencional?

El làser és un sistema que només utilitza una determinada longitud d’ona, és a dir, si considerem només l’espectre de la llum visible, podriem dir que només utilitza 1 color de l’espectre lluminós. En el làser aquest únic color és amplificat i emès de forma coherent. Actua sobre una o altre diana terapèutica en funció del color que utilitzem. Per exemple la melanina absorbirà una determinada longitud d’ona, mentre que els vasos sanguinis una altre. Això és la base de la fototermòlisis selectiva.

L’IPL en canvi, són tractaments que utilitzen diferent longituds d’ona, emeten un espectre ampla de llum, no coherent i policromàtica. Així, tot i que evidentment no són tan específics, si que poden actuar en diferents nivells al mateix temps. D’aquí la seva versatilitat.

Quantes sessions són necessàries pel rejoveniment facial amb IPL? Recuperació?

Habitualment són necessàries d’1-3 sessions en funció de la persona i el tipus de pell. Separades com a mínim 3-4 setmanes entre cadascuna.

Amb aquest tractament la incorporació a la vida diària és immediata. Això sí, s’ha de vigilar l’exposició solar després del tractament i utilitzar fotoprotecció 50+ uns 15-21 dies.

2 Lesions Hiperpigmentades, taques i tatuatges.

Per actuar sobre la melanina o altres pigments cutanis l’ideal és un làser que sigui absorbit de forma preferencial per aquesta. El làser Q-switched Nd:YAG ens permet tractar les lesions pigmentades superficials i profundes, els tatuatges, les taques solars de la cara, taques de les mans i l’escot. Amb polsos de duració ultracurts, nano segons, el làser produeix una lesió fotoacústica que fa vibrar el pigment, el destrueix i en conseqüència també la cèl·lula que el conté.

També és molt útil després d’un tractament de llum polsada on algunes taques estan atenuades però encara són visibles. En aquest punt el làser QS Nd:YAG pot ser molt útil per acabar d’eliminar aquestes taques.

3 “Resurfacing” Facial

Per realitzar una ablació o destrucció controlada del teixit habitualment s’utilitzaven els làsers de CO2. Actualment però també s’utilitzen altres làsers amb un temps de recuperació més ràpida com els de Erbi:YAG.

Aquests tractaments ens permeten eliminar la capa superficial de la pell amb les seves imperfeccions i promovent la regeneració cutània posterior.

Seria un tractament similar al “peeling” químic però més efectius i controlats.

En aquests làsers el cromòfor diana és l’aigua i el que realitzen és una vaporització instantània del teixit fins a una profunditat determinada de la dermis. És per això que habitualment s’utilitzen de forma fraccionada, és a dir, el làser actua deixant zones de teixit sa sense tractar. Podríem imaginar-nos una graella amb puntets submilimètrics de teixit al costat d’altres puntets submilimètrics de teixit sa. Aquesta modalitat de tractament làser s’anomena renovació cutània amb làser fraccional ablatiu.

Ens permet una recuperació més ràpida, amb temps de cicatrització més curts que les teràpies de camp complet però més llargs que les teràpies no abaltives.

El tractament amb làser ablatiu també és molt útil per actuar sobre arrugues fines, típicament les perioculars o les del codi de barres labial.

Temps de Recuperació d’aquesta modalitat de rejoveniment facial

El temps de recuperació fins que millora significativament l’eritema en la zona tractada sol ser al voltant de 5-7 dies. Es pot repetir segons l’efecte desitjat en un termini de unes 8-10 setmanes.

4 Flaccidesa Facial

Entre molts làsers aptes pel tractament de la flaccidesa facial, entre ells les plataformes IPL de llum polsada, un dels més novedosos per aquesta aplicació és el làser Q-switch Er:YAG. Aquest làser en permet una rejoveniment facial fraccional no ablatiu.

Pel propòsit que ens incumbeix, la flaccidesa facial, aquestes fonts de llum i làsers produeixen un calentament fototèrmic de la dermis mitja i profunda generant:

1.- Augment de la formació de col·lagen i elastina per part dels fibroblasts.

2.- Inducció de la remodelació de la matriu dèrmica alterant els seus components com els glicosaminoglicans.

És un tractament molt ben tolerat ja que no és ablatiu, no causa d’any extern a la superfície de la pell i no hi ha ferida externa, sinó que el dany fotoacústic és sobre la dermis mitja. A més el tractament és de caràcter fraccional, no actua en la totalitat de la superfície exposada. El làser actua en zones focals determinades, zones de tractament microtèrmiques, en forma de columnes de dermis tractades amb illes de teixit sa pel voltant no tractat. Això permet una recuperació molt més ràpida i una incorporació a la vida quotidiana immediata en la majoria dels casos o en 12-24h.

Sovint són necessàries de 3-4 sessions per un resultat òptim separades de 2-3 setmanes.

 

Redactat pel Doctor Tarrús i Revisat per Doctora Morell. 2 Gener 2022 a Girona.


#lamillorversiodetu

Tarrús · Morell, la teva Clínica de Cirurgia Plàstica i Estètica a Girona

Leave a Reply