medicina capil·lar-tarrusmorell

L’alopècia androgènica o calvície comú és la principal causa de calvície al nostre entorn i és deguda a causes genètiques. Per aquest motiu es pot observar un patró similar dins d’una mateixa família, cosa que és fàcilment observable i ja coneguda per la gran majoria de persones. Encara que és més comú en homes, un nombre no gens despreciable de dones també pateixen calvície encara que s’associa a edats més longeves i seguint un patró diferent als dels homes.

L’alopècia androgènica és una condició benigne, progressiva i lentament irreversible (si no s’hi posa remei) i segueix un patró característic. Afecta en primer lloc la zona frontal per després estendre’s a la zona temporal i occipital en últim lloc. A les dones el patró és diferent, ja que és més difús i sol afectar en primer lloc la zona parietal i central del cuir cabellut preservant la línia frontal. A nivell microscòpic es caracteritza per una miniaturització progressiva del pèl terminal que és substituït per pèls vellosos més fins que finalment es perden definitivament.

Podem prevenir o actuar per frenar l’alopècia androgènica? La resposta és: SÍ. És molt recomenable que, davant els primers signes de pèrdua de cabell o increment de la seva fragilitat, es consulti a un professional de la salut capil·lar per poder actuar quan abans millor. Existeixen múltiples tractaments (amb evidència contrastada) per frenar la caiguda, enfortir o inclús potenciar el creixement del cabell. A nivell mèdic podem actuar de quatre maneres diferents tal i com es pot veure a continuació.

Minoxidil
Tractament tòpic diari

• Producte: s’utilitza habitualment al 5% i formulat en loció o espuma.

Aplicació: un cop al dia, habitualment a les nits.                 

El seu efecte vasodilatador potencia l’alliberació de VEGF (vascular endotelial growth factor) que afavoreix la papil·la dèrmica capil·lar i augmenta la mida i la llargada dels fol·licles pilosos que s’estaven miniaturitzant.

Inhibidors 5-AR
Tractament oral diari

• Producte: inhibeix la conversió de testosterona a dihidrotestosterona la qual és la responsable d’actuar en els fol·licles pilosos i provocar la seva miniaturització progressiva.

• Posologia: oral i de forma diària.

És una de les teràpies més efectives que existeixen per frenar i en més del 60% dels casos fins i tot aconseguir un cert grau de recreixement capil·lar.

PRPTractament en mesoteràpia

• Aplicació: mesoteràpia capil·lar (petites injeccions a nivell superficial).

• Procediment: extracció d’una petita part de sang del pacient, es centrifuga i s’aprofita la fracció plaquetària per injectar-la al cuir cabellut.

Solem recomanar 1 sessió mensual durant 3 mesos (inducció) + 1 o 2 sessions anuals (manteniment).

La porció plaquetària de la sang és molt rica en factors de creixement i substàncies estimulants del nostre metabolisme que afecten de forma decisiva en el creixement capil·lar. Nombrosos estudis d’evidència contrastada demostren la seva eficàcia.

DutasterideTractament en mesoteràpia

• Producte: dutasteride (5-ARI) injectat de forma directa al cuir cabellut (mesoteràpia).

Procediment: de forma combinada amb la teràpia PRP permet realitzar tractaments de manera més espaiada en el temps sense necessitat de prendre’s els comprimits orals diàriament.

De tota manera, l’evidència científica disponible de la forma injectada no és tan extensa ni fiable com en forma oral.

Demana el teu diagnòstic capil·lar gratuït ja!

Posar fre a la caiguda està a les teves mans i nosaltres sabem com ajudar-te.


Tarrús · Morell, la teva Clínica de Cirurgia Plàstica i Estètica a Girona – Salut capil·lar

#lamillorversiodetu

Formulari de contacte