Quina tecnologia s’utilitza?

Llum polsada rang de longitud d’ona de 420-950 nm.

Per què s’utilitza?

Pel tractament de l’acne actiu.

Com actua?

Actua sobre les porfirines, produïdes com a part del metabolisme del bacteri Propionibacterium acnes. Hi ha dues zones principals a l’espectre d’absorció visible de les porfirines que s’inclouen al rang de longituds d’ona d’aquesta font de llum. Les porfirines són estimulades per la llum intensa alliberant radicals d’oxigen que maten el bacteri.

A més de la fotoinactivació de P. acnes mitjançant activació de les porfirines, l’ampli rang de longituds d’ona també aconsegueix la reducció del component inflamatori, l’estimulació de la resposta immune i l’aplanament de cicatrius. En conclusió, el seu ús permet eliminar lesions d’acne inflamatori ACTIU sense efectes secundaris.

Quantes sessions són necessàries?

Habitualment calen de 4-8 sessions, 2 per setmana.

Com és la recuperació?

Es pot reprendre l’activitat diària immediatament. Habitualment s’observa un lleu eritema (vermellor) sobre l’àrea tractada.

Evitar l’exposició solar i utilitzar fotoprotecció total 15 dies abans i després del tractament.

Contraindicacions més freqüents:

  • Tractament amb Isotretinoïna oral 4-6 mesos abans.
  • Embaràs.
IPL_acne_tarrusmorell_pre IPL_acne_tarrusmorell_post
Cas : pacient de 21 anys amb acne actiu de tipus inflamatori. Resultat als 2 mesos després de 5 sessions amb llum polsada (IPL).