Quina tecnologia es fa servir?

Llum polsada rang de longitud d’ona de 570 – 950 nanòmetres per a lentígens solars i pigmentacions superficials.

Làser Q-Switched de 532 i 1064 nm per lesions pigmentades tipus nevus a diferents profunditats de la pell.

Per què es fa servir?

Per al tractament de lesions pigmentades i discromies a la pell.

Com actua?

La llum polsada intensa, igual que la tecnologia làser, basa el seu funcionament en el principi de la fototermòlisi selectiva. Consisteix en la destrucció específica i selectiva d’una estructura cel·lular o cromòfor sense fer malbé estructures adjacents. La selecció d’una longitud d’ona que tingui afinitat amb aquest cromòfor provoca l’augment tèrmic del teixit diana i l’eliminació posterior.

El làser Q-Switched emet polsos d’ona ultracurts que creen una ona fotoacústica que impacta al pigment de forma selectiva i el trenca en petites partícules que són eliminades de forma natural pel sistema immunològic del nostre cos.

Quantes de sessions són necessàries?

Habitualment calen 1, 2 o 3 sessions separades 4-6 setmanes.

Com és la recuperació?

La zona tractada presenta un eritema (vermellor) moderat que sol durar uns 2-3 dies. Les lesions pigmentades en el cas d’IPL s’observen d’una coloració més intensa fins que desapareixen progressivament en uns 7-10 dies. Es pot continuar amb les activitats de la vida diària just després del tractament.

Evitar l’exposició solar i utilitzar fotoprotecció total 15 dies abans i després del tractament.

Contraindicacions més freqüents:

  • Exposició solar recent.
  • Embaràs.
eliminacionmanchas_IPL_tarrusmorell_pre eliminacionmanchas_IPL_tarrusmorell_post
Cas : pacient amb nombrosos lentígens solars. Resultat als 4 mesos després de 3 sessions de llum polsada (IPL).