Skip to main content

 

La mamoplastia mínimament invasiva fa referència al fet que utilitzem incisions molt petites, gairebé imperceptibles per fer la intervenció d’augment de pit amb pròtesis. Ens referim a augments de pit amb pròtesis amb incisions molt, molt petites. En altres intervencions de simetrització, reducció o elevació mamària sí que es requereixen cicatrius més àmplies.

Com fem la mamoplastia amb pròtesis mínimament invasiva?

Per realitzar un augment mamari amb incisions molt petites, inferiors a 3cm, cal:

1.- Utilitzar pròtesis que puguin cabre per aquestes incisions tan petites. Són pròtesis de gel cohesiu de silicona però més deformables que ens permeten introduir-les a poc a poc per petitets foradets. Un exemple són les pròtesis Motiva®.

2.- Ajudar-nos amb fonts de llum, valves de llum, que permetin il·luminar-nos el camp quirúrgic de forma òptima. Mentre dissequem, fem espai, sota la glàndula mamària per poder fer el forat necessari per posar la pròtesi necessitem llum. Amb incisions tan petites necessitem fonts de llums que ens il·luminin dins aquests petits espais.

3.- Dispositius com Ez-Fan® o Keller-Funnel® que ens faciliten el relliscar de la pròtesi dins de la cavitat perquè puguin entrar. Són petits cons de material plàstic dins dels quals es col·loca la pròtesi i s’introdueixen a la petita incisió. La pròtesi és empesa a través del con de plàstic que ja està mig introduït dins de la incisió. D’aquesta manera la pròtesi rellisca per dins del con de plàstic i és introduïda a la cavitat sota la glàndula mamària.

4.- Realitzem la intervenció via submamària, pel solc submamari. En casos de cirurgies d’augment de pit periareolars o axil·lars la utilització d’incisions tan petites fa gairebé impossible la introducció de la pròtesi, per això la cirurgia és tècnicament molt difícil.

Quins pacients NO són candidates?

No totes les pacients poden beneficiar-se d’una operació de pit mínimament invasiva. En pits força caiguts, ptòsics, habitualment cal la resecció de pell addicional per aconseguir elevar el pit. Per aquest motiu no té sentit fer aquesta intervenció ja que farem més incisions amb l’exèresi de pell sobrant. Casos similars serien les asimetries mamàries importants, pits tuberosos, reduccions mamàries entre d’altres.

 

Escrit pel Dr. Pau Tarrús Bozal


#lamillorversiodetu

Tarrús · Morell, la teva Clínica de Cirurgia Plàstica i Estètica a Girona

Leave a Reply