tarrusmorell-fils-tensors

Els fils tensors són fils basats en sutures absorbibles que guien i estimulen la formació de col·lagen i fibrosis al voltant dels mateixos combatent la flaccidesa de la pell. La primera setmana ja es visualitza la pell més ferma a causa d’un efecte d’edematització de la zona tractada. Al cap de tres mesos és totalment valorable l’efecte “lifting” de les sutures ja que en reabsorbir-se deixen en el seu lloc un dipòsit lineal de col·lagen que manté la tensió sobre la pell.

L’ús de sutures reabsorbibles evita problemes futurs que es produïen amb els materials irreabsorbibles que podien extruir-se o infectar-se.