rinoplastia

Planificació de la cirurgia:

El nas pot requerir diferents abordatges en funció de les necessitats de cada pacient. Sovint, retocar el dors nasal per eliminar la típica «gepa» dorsal és suficient. Altres cops cal remodelar l’extrem nasal per disminuir-ne les dimensions, elevar-ne la projecció, disminuir l’apertura de les narius, realitzar osteotomies correctores. És primordial una adequada evaluació del septe nasal per valorar possibles problemes inhalatoris futurs. En la cirurgia molt sovint disminuïm l’amplada entre els ossos nasals, i l’existència d’«espolons» o desviacions a nivell del septe podrien provocar insuficiències inhalatòries si això no es preveu i es corregeix mitjançant una septoplàstia.

Anestèsia i postoperatori:

La intervenció es realitza amb anestèsia general i té una durada d’una a dues hores aproximadament. A més, anestesiem localment tots els teixits nasals per evitar el dolor post-operatori i el sagnat excessiu. Els primers tres dies és necessari dur un taponament anterior nasal, mentre que la fèrula o guix al dors s’ha de portar com a mínim una setmana. L’existència de blaus (hematomes) a l’àrea periorbitària és molt freqüent, però és l’única «molèstia» perceptible pel pacient passat els set dies del post-operatori.