Skip to main content

Augment de Pit (FAQS)

• Què és la silicona?

La silicona és un material de tipus polimèric (també anomenat polidimetilsiloxà) molt emprat a nivell mèdic. Està present en catèters, com a recobriment en agulles quirúrgiques o en apòsits cicatritzants per a ferides entre d’altres aplicacions. Si ens centrem en cirurgies de teixits tous, la silicona s’empra especialment per tal de corregir imperfeccions del contorn corporal i es realitza mitjançant la implantació de pròtesis basades en aquest material. Com a característiques importants cal remarcar l’absència d’additius així com reaccions al·lèrgiques.

• Existeixen diferents tipus de pròtesis?

Oi tant! La varietat és molt extensa. De manera molt general, podem classificar-les en rodones o anatòmiques. A més, hi ha altres variables a tenir en compte com la superfície de recobriment (llisa o rugosa), la mida així com el perfil de la pròpia pròtesi (baix, moderat, alt i extra-alt). Per conèixer més sobre aquest tema us convidem a consultar el post relacionat: “Rodones o anatòmiques? Rugoses o llises?

Un dels principals objectius de Tarrús · Morell és mantenir la naturalitat i la identitat pròpia de cada dona. És per això que emprem pròtesis d’excel·lent qualitat (Polytech – tecnologia Alemana) i estudiem cada cas individualment per complir amb els requeriments de cada pacient sense perdre de vista, en cap cas, les característiques anatòmiques i funcionals.

• Quines vies d’accés es poden emprar en una cirurgia d’augment de pit?

La via d’accés s’acorda entre la pacient i el cirurgià plàstic en funció dels desitjos estètics, les característiques anatòmiques i del tipus de pròtesi escollit. De manera general existeixen tres accessos:

1) Axil·lar

2) Periareolar (al voltant de l’arèola)

3) Solc submamari (sol ser el més freqüent)

• On es col·loquen les pròtesis mamàries?

Les pròtesis mamàries poden col·locar-se posteriorment al teixit glandular (sub-glandular) o sota el múscul pectoral (sub-pectoral o sub-muscular). El cirurgià suggerirà la millor col·locació en cada cas en particular.

• L’ús de pròtesis mamàries redueix la detecció de tumors mamaris?

La resposta és clara: NO. De fet, les pacients sotmeses a reconstrucció mamària després d’un càncer de mama se’ls col·loca pròtesis de silicona ja que la detecció de nous tumors es manté inalterada.

• Les pròtesis mamàries predisposen al càncer de mama?

En extensius estudis s’ha avaluat la relació entre dones portadores de pròtesis mamàries i la incidència de càncer de mama i el resultat ha sigut clar: no existeix un risc més elevat respecte a les dones no portadores de pròtesis.

• Les pròtesis mamàries predisposen a patir una malaltia autoimmune?

No s’ha observat cap relació entre pròtesis de silicona i desordres de base autoimmune.

· El gel de silicona de la pròtesi podria difondre o travessar el recobriment exterior d’aquesta?

A diferència d’altres generacions més antigues, actualment les pròtesis estan formulades a base de gels “cohesius” de silicona, és a dir, amb un elevat grau d’entrecreuament a nivell molecular que fa que no existeixin molècules petites que puguin sortir del material. Tot i així, per augmentar la seguretat, s’inclou una barrera addicional per sobre del gel cohesiu per tal de prevenir encara més aquesta difusió cap als teixits circumdants.

• Quina duració tenen les pròtesis mamàries de silicona?

Actualment, gràcies als avenços a nivell de qualitat, disseny i estructura de les pròtesis, aquestes solen durar tota la vida. Tot i així, cada persona és diferent i cal tenir en compte la reacció individual enfront el cos estrany introduït (pròtesi).

• Cada quan cal revisar les pròtesis mamàries post augment de pit?

Es recomana fer una revisió amb el cirurgià plàstic cada 1 o 2 anys.

 

Leave a Reply