Política de protecció de dades de caràcter personal


Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, i qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la nostra empresa fa de les dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de la CLÍNICA TARRÚS · MORELL.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són les següents:

Direcció Postal: Ronda St. Antoni Maria Claret, 22, 1er pis, 17002 GIRONA. Direcció electrònica: protecciodedades@tarrusmorell.com. Telèfon: (+34) 972 906 438 (de dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h).

INFORMACIÓ DETALLADA DE PROTECCIÓ DE DADES REFERENT A LES DADES DE PERSONES QUE CONTACTEN AMB CLÍNICA TARRÚS · MORELL A TRAVÉS DE LA WEB:

  • ¿QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Nom comercial: Tarrús · Morell; Domicili social: Ronda Sant Antoni Maria Claret, número 22, 1er pis. 17002, Girona; NIF/CIF: 40366000B; Telèfon: +34 972 906 438; Correu electrònic de contacte: info@tarrusmorell.com del lloc web; Nom de domini: www.tarrusmorell.com; Delegat de protección de dades: https://tarrusmorell.com/proteccio-dades; Contacte DPD: protecciodedades@tarrusmorell.com.

  • AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Tractem la informació facilitada mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web per atendre les sol·licituds d’informació rebudes.

  • DURANT QUAN DE TEMPS conservarem LES DADES?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

  • Quina és la LEGISLACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

  • A QUINS destinataris ES COMUNICARAN LES DADES?

No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

  • QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació respecte si a la CLÍNICA TARRÚS · MORELL s’està tractant amb dades personals que els refereixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins pels quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CLÍNICA TARRÚS · MORELL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

  • COM PODEN EXERCIR ELS DRETS?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a CLÍNICA TARRÚS · MORELL, Ronda Sant Antoni Maria Claret, número 22, 1er pis. 17002, Girona.

  • QUINES VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.